Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Θεματολογία
Ο «Αθλητικός Τουρισμός», ο οποίος χρησιμοποιείται με την ευρεία του έννοια και περιλαμβάνει όρους όπως: Τυπολογία, Συμπεριφορές Τουριστών, Τουριστικές Ανάγκες, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Συντονισμός, Διαχείριση και τους συναφείς με αυτούς όρους, καθώς και τους αντίστοιχους ξένους. Επίσης, η «Αναψυχή», με την ευρεία της έννοια και περιλαμβάνει όρους όπως: Υπαίθριες Δραστηριότητες, Εργασιακός Αθλητισμός, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Συντονισμός, Διαχείριση, Άσκηση για όλους, Αθλητισμός Ελεύθερου Χρόνου και τους συναφείς με αυτούς όρους, καθώς και τους αντίστοιχους ξένους

 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM