Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2019 Volume: 15 Issue: d
Title: Ο αθλητικός χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα
Author: Παναγοπούλου A., Τριγώνης I., Υφαντίδου Γ.
Pages: 50-63

Summary:

Ο τουρισμός έκανε την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και με το πέρας των χρόνων δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές. Στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο καλοκαιρινός τουρισμός αλλά τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί που έλκονται από τις δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη ή μη του αθλητικού χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα και το προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. Οι δραστηριότητες του χειμερινού αθλητικού τουρισμού είναι συνυφασμένες με το χιόνι και το βουνό. Με αυτές τις μορφές τουρισμού μπορεί να ασχοληθούν όλα τα άτομα ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Ο βαθμός δυσκολίας των δραστηριοτήτων ποικίλει ανάλογα με την φυσική κατάσταση του κάθε ατόμου. Ανεξάρτητα με την ενασχόληση των ατόμων με τα χειμερινά αθλήματα, οι κλιματολογικές αλλαγές δεν επιτρέπουν τη μεγάλη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Παρά τις κλιματολογικές αλλαγές, έχουν γίνει πολλές επενδύσεις ανάπτυξης και ικανοποίησης των επισκεπτών τους. Ένας άλλος κατασταλτικός παράγοντας που αποτρέπει πολλούς να ασχοληθούν μ’ αυτά τα αθλήματα είναι η οικονομική κρίση. Τέλος, παρ’ όλα τα προβλήματα των ημερών, η Ελλάδα τείνει να έχει προοπτικές ανάπτυξης σ’ αυτό τον τομέα. 

Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, είδη τουρισμού, χειμερινός τουρισμός, τουρισμός στην Ελλάδα

File: Vol 15- Panagopoulou-d.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM