Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2019 Volume: 15 Issue: c
Title: Οι Τάσεις στον Σχεδιασμό Πάρκων Αναψυχής στα Αστικά Κέντρα
Author: Τριανταφύλλου Α., Υφαντίδου Γ.
Pages: 33-49

Summary:

Ο εκ νέου σχεδιασμός ενός νέου αστικού περιβάλλοντος με ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πράσινου, απαιτεί βαθιά γνώση και μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές περιβαλλοντικού - βιοκλιματικού σχεδιασμού. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η δημιουργία προτάσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό πάρκων αναψυχής σε αστικά κέντρα. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικού πράσινου θα πρέπει να βασίζεται στην χρήση ενός μίγματος διαφόρων φυτικών ειδών και τύπων, κάθε ένας από τους οποίους να μπορεί να επιτελεί τις λειτουργίες για τις οποίες επιλέχτηκε. 

Λέξεις κλειδιά: πάρκα, αναψυχή, αστικά κέντρα, σχεδιασμός, φυτά

File: Vol15-Triantafillou-c.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM