Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2018 Volume: 14 Issue: d
Title: Αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στην άσκηση σε ανοιχτό και κλειστό χώρο
Author: Τσακούδη Π., Τσίτσκαρη Ε., Χατζηνικολάου Α., Κώστα Γ.
Pages: 49-64

Summary:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή στην άσκηση σε ανοικτό (γήπεδο) και κλειστό (γυμναστήριο) χώρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 200 ασκούμενοι, 100 ασκούμενοι σε ανοικτό χώρο, συγκεκριμένα από το Πανθρακικό στάδιο Κομοτηνής και 100 από κλειστό χώρο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το όργανο αξιολόγησης των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής των Alexandris και Carroll (1997). Τα αποτελέσματα έδειξαν τους παράγοντες α) «έλλειψη χρόνου» με τους ασκούμενους σε κλειστό χώρο να αξιολογούν πιο υψηλά τον εν λόγω παράγοντα (Μ.Ο.=2,31, Τ.Α.=0,96) σε σχέση με τους ασκούμενους σε ανοιχτό χώρο (Μ.Ο.=1,98, Τ.Α.=0,89), β) «έλλειψη εγκαταστάσεων» με τους ασκούμενους σε κλειστό χώρο να αξιολογούν και πάλι πιο υψηλά των εν λόγω ανασταλτικό παράγοντα (Μ.Ο.=2,2, Τ.Α.=0,83) σε σχέση με τους ασκούμενους σε ανοιχτό χώρο (Μ.Ο.=1,88, Τ.Α.=0,79). Οι ιδιοκτήτες των κέντρων εκγύμνασης, μπορούν να επωφεληθούν από τα παραπάνω ευρήματα ώστε να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν τις ώρες λειτουργίας και προγραμμάτων άσκησης σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις των μελών τους. Ακόμα, οι αρμόδιοι του Δήμου Κομοτηνής, θα μπορέσουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω στοιχειά, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις του Δήμου, να διατηρήσουν αλλά και να προσελκύσουν περισσότερους ασκούμενους που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, εσωτερικό & εξωτερικό περιβάλλον, άσκηση

File: Vol 14 - Tsakoudi - d.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM