Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2015 Volume: 9 Issue: b
Title: H επίδραση της μυϊκής ενδυνάμωσης των κάτω ακρών στην ιδιοδεκτικότητα του καρπού σε αρχάριους αναρριχητές
Author: Καράκη Δ., Ματσούκα Ο., Μπενέκα Α., Καράκη Α., Εξακοΐδης Α.
Pages: 13-37

Summary:

Η αναρρίχηση ως αθλητική δραστηριότητα απαιτεί μεγάλη μυϊκή δύναμη χειρολαβής γι΄ αυτό τα σύνδρομα υπέρχρησης και οι τραυματισμοί παρατηρούνται πολύ συχνά. Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση ενός προγράμματος ενδυνάμωσης των κάτω άκρων σε αρχάριους αναρριχητές στην ιδιοδεκτικότητα του καρπού με απώτερο στόχο την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των τραυματισμών και των συνδρόμων υπέρχρησης. Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι τρεις αρχάριοι αναρριχητές, φοιτητές του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (11 άνδρες και 12 γυναίκες), ηλικίας 20-25 ετών που χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες. Αυτές οι ομάδες ήταν ομάδα αναρρίχησης, ομάδα ενδυνάμωσης κάτω άκρων και ομάδα ελέγχου. Όλες οι ομάδες αξιολογήθηκαν αρχικά και τελικά στην ιδιοδεκτικότητα του καρπού και στη μυϊκή δύναμη των ποδιών. Η ομάδα ενδυνάμωσης ακολούθησε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης των κάτω άκρων ενώ η ομάδα αναρρίχησης ακολούθησε ένα πρόγραμμα αναρρίχησης 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Για την αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε γωνιόμετρο και για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης των τετρακεφάλων μυών εφαρμόστηκε ένα λειτουργικό τεστ με βαθιά καθίσματα. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα της ενδυνάμωσης βελτίωσε σημαντικά την ιδιοδεκτικότητα του καρπού και τη μυϊκή δύναμη των ποδιών, η ομάδα της αναρρίχησης βελτίωσε σημαντικά τη μυϊκή δύναμη του αριστερού ποδιού ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν παρουσιάστηκαν μεταβολές. Συμπερασματικά η ενδυνάμωση των κάτω άκρων βελτίωσε την αίσθηση θέσης στους αναρριχητές μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμών και συστήνεται να εφαρμόζεται συνδυαστικά με την προπόνηση του αθλήματος.

Λέξεις κλειδιά: αναρρίχηση, ιδιοδεκτικότητα, πρόληψη τραυματισμών


File: Vol9 - Karaki - b.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM