Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2012 Volume: 7 Issue: a
Title: Διερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση με τη υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς στον Κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 2012
Author: Βερνάδου Α., Υφαντίδου Γ., Αποστολοπούλου Δ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ.
Pages: 1-9

Summary:

O αθλητικός τουρισμός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Σήμερα ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές απ’ όλο τον κόσμο είναι ο διεθνής Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του αθλητικού τουρίστα σε σχέση με την υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς, που συμμετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 2012. Απαντήθηκαν 200 ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, που επισκέφτηκαν την Αθήνα με σκοπό την παρακολούθηση ή την συμμετοχή, στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 5/10χλμ. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova) και t-test. Από την ανάλυση των συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής, ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος, ο εραστής του ήλιου, ο αναζητητής δράσης, ο οργανωμένος μαζικός τουρίστας και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας. Tα συμπεράσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, καθώς είναι σημαντική η διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων του αθλητικού τουρίστα, για την ανάπτυξη προϊόντων που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τους, θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των αθλητικοτουριστικών προϊόντων με σκοπό την ανάπτυξη της κατανάλωσης τους.

 Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισμός, τουριστικοί ρόλοι, μαραθώνιος.


File: Vol7 - Vernadou - a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM