Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2012 Volume: 6 Issue: a
Title: Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών/τριών της ΣΤ’ Δημοτικού
Author: Δελίδου Ε., Ματσούκα Ο.,Βενέτη Χ. & Διγγελίδης Ν.
Pages: 1-17

Summary:

Η ύπαιθρος ενέχει ευκαιρίες στους μαθητές για εμπλουτισμό των γνώσεων και απόκτηση βιωματικών εμπειριών που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις γνώσεις των μαθητών/τριών και το βαθμό ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την αξία της προστασίας των ακτών μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 18 μαθητές/τριες (12 αγόρια) της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, ηλικίας 12 ετών. Οι γνώσεις και ο βαθμός ευαισθητοποίησής τους αξιολογήθηκαν βάση ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και περιλάμβανε 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ανοιχτού. Η παρέμβαση της φυσικής δραστηριότητας αποτέλεσε παράλληλη δράση στο τρέχον πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Παιδική Helmepa: Προστασία Ακτών και Θαλασσών» και περιλάμβανε διαδραστικές δράσεις στην ακτή πλαισιωμένες με σχετικό κάθε φορά γνωστικό αντικείμενο. Μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων, διαπιστώθηκε ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών/τριών για την ανάγκη προστασίας των ακτών, αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σε καταστροφές του θαλάσσιου περιβάλλοντος και απόκτηση νέων και χρήσιμων γνώσεων, με μέσο όρο αύξησης των γνώσεων περίπου 26.4%. Συμπερασματικά, η παρέμβαση της φυσικής δραστηριότητας είχε θετική επίδραση στην καλύτερη κατανόηση των μαθητών/τριών για την αξία προστασίας των ακτών και διεύρυνε τις γνώσεις τους σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Ευελπιστούμε στη συνέχεια αυτών των προγραμμάτων και στη μέγιστη συμβολή τους στην προετοιμασία μελλοντικών φορέων μετάδοσης περιβαλλοντικών μηνυμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Παρέμβαση φυσικής δραστηριότητας στην ΣΤ Δημοτικού, Φυσική δραστηριότητα μαθητών στην ακτή, Φυσική δραστηριότητα και περιβαλλοντική εκπαίδευση


File: Vol6 - Delidou - a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM