Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2010 Volume: 3 Issue: d
Title: Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύμβησης Στην Ελλάδα
Author: Κοντζιά M., Καρακατσάνης K., Τριγώνης Ι.
Pages: 67-91

Summary:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα οφέλη της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια. Επίσης να διερευνήσει την επίδραση της ηλικίας των παιδιών στην έναρξη του προγράμματος κολύμβησης, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, της συχνότητας παρακολούθησης και το ενδιαφέρον τους για αυτό, σε σχέση με τα οφέλη της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια. Στην έρευνα συμμετείχαν 109 συνοδοί/γονείς (27 άνδρες και 82 γυναίκες) όπου τα παιδιά τους συμμετείχαν σε προγράμματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης στην Αθήνα. Η διαδικασία της επιλογής των συνοδών/γονέων έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Από τις αναλύσεις διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραμμα ως προς τα οφέλη της κολύμβησης σε νήπια και βρέφη, εκτός από τα οφέλη στον ύπνο και στην ασθένεια. Από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe διαπιστώθηκαν εξίσου στατιστικά σημαντικές διαφορές στα οφέλη των βρεφών και των νηπίων, στη βελτίωση της κολυμβητικής ικανότητας (F(3,108)=5.960, p< .05.), στη βελτίωση της κοινωνικότητας  (F(3,107)=4.375, p< .05.), στην αύξηση της αυτοπεποίθησης (F(3,108)=5.210, p< .05.), στην αύξηση της ανεξαρτησίας (F(3,108)=4.735, p< .05.), στη μείωση του φόβου και την αύξηση της άγνοιας κινδύνου (F(3,107)=4.214, p< .05.). Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανοήση της θετικής επίδρασης της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους καθώς και στην ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη τους.

Λέξεις κλειδιά: βρεφική και νηπιακή ηλικία; κολύμβηση; οφέλη.


File: Vol3 - Karakatsanis - d.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM