Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2010 Volume: 3 Issue: a
Title: Αστικά Πάρκα: Χρήση, Ωφέλειες και Προοπτικές
Author: Μάντζιος Ν., Γλυνιά Ε.
Pages: 1-19

Summary:

Η παρούσα εργασία εξετάζει την διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με την ύπαρξη και αναγκαιότητα πάρκων σε αστικές περιοχές και πόλεις, τις πιθανές λύσεις και ευκαιρίες σε περιπτώσεις που τα ήδη υπάρχοντα πάρκα δεν καλύπτουν ανάγκες της πόλης. Στη συνέχεια εξετάζει το ρόλο των χορηγιών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, τον τύπο των χρηστών σχεδιαγραφώντας το προφίλ τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών. Ακόμη αναφέρεται σε δραστηριότητες αναψυχής που προσφέρονται μέσα στα πάρκα από τους εκάστοτε φορείς στην Αμερική και την Ευρώπη, επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση αυτών και τέλος παρουσιάζει τα προβλήματα που έχουν σχολιαστεί στην βιβλιογραφία ως προς τη λειτουργία των αστικών πάρκων όπως και πιθανές λύσεις τους.

Λέξεις κλειδιά: αστικά πάρκα; αναψυχή; χορηγίες


File: Vol3 - Glinia - a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM