Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2009 Volume: 1 Issue: a
Title: Σχεδιασμός Πάρκων Αναψυχής Στους Εξωτερικούς Χώρους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
Author: Ανθόπουλος Πέτρος, Κώστα Γεώργιος
Pages: 1-13

Summary:

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των χρηστών του χώρου της πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στην Κομοτηνή, αναφορικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος 742 άτομα που δραστηριοποιούνται στην πανεπιστημιούπολη και ειδικότερα προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών και προέκυψαν οκτώ παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1 οι οποίοι εξηγούν το 55,32% της συνολικής διακύμανσης. Έτσι, οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι το έδαφος της περιοχής, το κλίμα, η βλάστηση, οι υποδομές, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η φυσική δραστηριότητα, οι χρήστες του χώρου και οι κάτοικοι της περιοχής. Με την βοήθεια της έρευνας αυτής προέκυψε ένα μοντέλο σχεδιασμού πανεπιστημιουπόλεων που έχει ως στόχο την ψυχική και σωματική υγεία των χρηστών του χώρου.

Λέξεις κλειδιά: πανεπιστημιούπολη; αναψυχή; φυσική δραστηριότητα


File: Vol1 - Anthopoulos - a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM